Eğitim

Tezler

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Tezlerin ayrıntılarına YÖK Tez Merkezi'den ulaşabilirsiniz.

Öğrenci Adı Soyadı

Tez Başlığı

Danışman Adı Soyadı

Yüksek Lisans/Doktora

Yıl

Füsun KAZANCI

Ozonlanmış yağ nanoemülsiyonlarının sentezi ve karakterizasyonu

Prof.Dr. Rahime Seda TIĞLI AYDIN

 

Yüksek Lisans

2017

Seda UYANIK

Kemik plakalarında nanoyapılı biyomimetik kaplamaların geliştirilmesi

Prof.Dr. Rahime Seda TIĞLI AYDIN

 

Yüksek Lisans

2017

Damla ZEHİR YILDIZ

 

Gaz fazındaki çekirdek-kabuk yapısına sahip ninagm (n+m=147,309,561) nanoalaşımlarının dinamik özelliklerinin simülasyon yöntemleriyle incelenmesi

Doç.Dr. Haydar ARSLAN

Yüksek Lisans

2018

Mehmet GÖKÇEN

Elektrokimyasal yöntemle tio2 film üretimi

Dr.Öğr.Üyesi Necati BAŞMAN

Yüksek Lisans

2018

Merve Nur ANILMIŞ

Kanser hücreleri üzerinde siRNA yüklü nanopartiküllerin in vitro etkisi

Doç.Dr. Ebru KILIÇAY

Yüksek Lisans

2018

Elif İLHAN

Gümüş nanopartiküllerle iyileştirilmiş antibakteriyel kemik çimentolarının hazırlanması ve karakterizasyonu

Doç.Dr. Ebru KILIÇAY

 Yüksek Lisans

2018

Emine Zülal ÇAKAR

Karbon nanofiber/metal oksit- protein etkileşimlerinin araştırılması

Prof.Dr. Türkan KOPAÇ

Yüksek Lisans

2019

Abdullah KIZALOĞLU

Kanser ilintili enfeksiyonların tedavisinde kullanılmak üzere doymamış yağ asidi temeline dayanan nanopartikül katkılı kitosan kompozit membranların hazırlanması

Doç.Dr. Ebru KILIÇAY; Doç.Dr.Zeynep KARAHALİLOĞLU

 Yüksek Lisans

2019

Merve ÇORUK

İndirgenmiş grafen oksit katkılı ZnO, TiO2 ve Ag içeren nanokompozit malzemelerin hazırlanması ve karakterizasyonu

Doç.Dr. Barış AVAR

 Yüksek Lisans

2019

İlker Emin DAĞ

Zn-Ag-Fe nanokristal alaşımların üretilmesi ve özelliklerinin incelenmesi

Doç.Dr. Barış AVAR

 Yüksek Lisans

2019

Elif AYYILDIZ

Amfifilik polistiren tabanlı multiblok kopolimer nanokompozit sentezi ve karakterizasyonu

Prof.Dr. Baki HAZER

 Yüksek Lisans

2019

Eda ÇİV

Aktif Karbon/Demir ve Çinko Oksit Nanokompozit Sentezi ve Uygulaması

Dr.Öğr.Üyesi Atakan TOPRAK

Yüksek Lisans

2019

Tuba Aslıhan ARSLAN

Modifiye Karbon Nanotüpler Organik Çözücülerdeki Su Miktarının Tayini

Dr.Öğr.Üyesi İzzet KOÇAK

Yüksek Lisans

2020

Hazal KOÇ

Gümüş Katkılı Bitkisel Yağ Bazlı Nanopartiküllerin Üriner Kateter Üzerinde Gelişen Biyofilme Olan Etkisi

Doç.Dr. Ebru KILIÇAY; Doç.Dr.Zeynep KARAHALİLOĞLU

Yüksek Lisans

2021

Funda KILIÇ

Nanoyapılı Fe-Mn-Zn Alaşımların Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Üretilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi

Doç.Dr. Barış AVAR

Yüksek Lisans

2021

Yeliz YALÇIN

Ozon Yağı Nanopartiküllerinin Kanser Tedavisinde In Vitro Radyoduyarlılık Potansiyellerinin Araştırılması

Prof.Dr.R.Seda TIĞLI AYDIN

Doktora

2021

Saba Yahya Salih AL-HAJM

Karbon Katkılı TiO2 Filmlerin Antibakteriyel Özellikleri

Dr.Öğr.Üyesi Necati BAŞMAN

Yüksek Lisans

2022

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin