Hakkımızda

Tanıtım

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Nanoteknoloji, malzemelerin nanometre mertebesinde; tasarımı, üretimi, montajı, karakterizasyonu ve bu malzemelerden elde edilmiş minyatür fonksiyonel sistemlerin uygulamalarını inceleyen ve hızla gelişen disiplinler arası araştırma-geliştirme faaliyetlerinin tümünü temsil etmektedir. Nanoteknoloji, birçok alanı kapsayan bir bilim dalıdır. Aygıt fiziği, malzeme bilimi, elektronik, kimya, biyoloji gibi dallardan bilim araştırmacıları, nanoteknoloji alanında çalışmalar yapmaktadır.

Nanomalzemeler, nanokaplama üretim ve ürün geliştirilmesi; elektronik sanayinde mikro devre, entegre devre ve sensör üretimi, ilaç sanayinde özellikle draje ve toz tablet üretilmesi, ilaçların vücuda kontrollü dağıtılması, tıbbı cihaz ve teçhizatın bakteri önleyici süper ince kaplamalar ile kaplanması, boya, çimento, oto lastik, cam, cevher hazırlama, seramik, kağıt ambalaj, demir çelik, döküm alaşım, mermer, kablo sanayinde, aşınmaya, yüksek ısıya ve korozyona dayanıklı kompozitler üretilmesinde, ısı ve ses yalıtımı mükemmel, briket, tuğla, asfalt, panel ve boru üretilmesinde, uzay ve savunma sanayinde çalışma şartlarına uygun yüksek ısıya, aşınmaya dayanıklı, sert kompozit malzemeler ile insan vücudu ile uyumlu metal, ve metal alaşımları ile kompozit protez üretimi ve testleri, güneş pilleri ve pil bataryalarını ile hidrojen yakıtlara yönelik polimer membran dönüştürücülerin üretimi, teflon benzeri suda ıslanmayan ve yağları iten kaplamaların üretimi ile makine yağlarının sürtünme performanslarının geliştirilmesi, yüzey parlatma ve şekillendirme işlemleri nanoteknolojik araştırmalar olarak sıralanabilir.

Şimdinin ve geleceğin en önemli bilimsel ve teknolojik hedeflerine ulaşmanın nanoteknoloji araştırmalarından geçtiği kabul görmüştür. Ülkemizde Nanoteknoloji’ye Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesinde stratejik teknoloji alanları kapsamında yer verilmiştir.

Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programlarının amacı; mühendislik, fen ve tıp fakültelerindeki birimler arasında gerçekleştirilecek disiplinlerarası çalışmalar ile ülkemizin bu alandaki bilgi birikimine ve yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmaktır. Mevcut ve kurulacak yeni araştırma merkezlerinde bu alanda çalışmalar yapılarak, yeni teknolojilerin geliştirilmesi amaçlı projeler gerçekleştirilecektir. Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, eğitimleri süresince ileri teknoloji malzemelerini anlamak, tasarlamak ve uygulamak için gerekli temel bilgileri öğrenirler.

Nanoteknoloji Mühendisliği disiplinlerarası lisansüstü programlarında, nanoteknoloji mühendisliği alanında deneysel ve teorik araştırmalar yapabilecek, ulusal ve uluslararası projelerde görev alabilecek araştırmacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Günümüz teknolojisi malzeme ve süreçlerde gittikçe küçülmeye gittiği için nanoteknoloji alanında uzmanlaşmış mühendisler gittikçe önem kazanmaktadır. Nanoteknoloji mühendisliği lisansüstü programı; fen ve sağlık bilimlerini ilgilendiren disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Nanoteknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Prof. Dr. Baki HAZER başkanlığında 2014 güz yarıyılından itibaren lisansüstü seviyede eğitim vermeye devam etmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin